Rusztowania w nietypowych miejscach – zasady formalne

W specjalnych warunkach, samo złożenie danego rusztowania nie jest wystarczające. Trzeba wtedy także zaznajomić się z wszelkimi warunkami i wymogami formalnymi co do montażu platform tego rodzaju w nietypowych miejscach i niestandardowych okolicznościach. W poniższych fragmentach znajdziecie kilka cennych wskazówek technicznych na ten temat.

Podkłady

Po pierwsze warto wspomnieć, że te elementy mają być koniecznie umiejscawiane na właściwie przygotowanym do tego podłożu. Muszą być one umieszczane prostopadle do ściany obiektu tak, aby możliwe było dociśnięcie do podłoża dolną płaszczyzną podkładu i co ważne – w całości. Nic nie może odstawać oraz nie jest wskazane, aby pozostawały luki. Ogólnie przyjmuje się, że czoło podkładu ma być oddalone o dokładnie pięć centymetrów od cokołu budowli. Pojedynczy podkład natomiast musi obejmować dwie stopy ramy. Gdy z kolei powierzchnia, na jakiej ma być stawiane rusztowanie jest zamarznięta, wtedy nie obejdzie się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa z wcześniejszym wyrównaniem gruntu poprzez warstwę rozmarzniętego piasku. Nie ma możliwości, aby umieszczać ramy na podkładach, które są chociażby minimalnie naruszone, a mianowicie połamane, popękane itd. Istnieje jednakże zapis zezwalający na posadowienie konstrukcji tego rodzaju na jezdniach, alejkach, chodnikach czy ulicach, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy zostaną spełnione wymagania dotyczące zabezpieczeń. Warto mieć w tym przypadku świadomość, że zastosowanie elementów dodatkowych takich jak chociażby prowizoryczne ogrodzenie, daszki osłaniające, deski burtowe, tablice i światła ostrzegawcze czy poręcze, wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa nie tylko samych pracujących na rusztowaniu, ale i pieszych oraz zmotoryzowanych, którzy przemieszczają się na dole, bezpośrednio pod placem budowy na wysokości. Istotne jest też załatwieni sobie pozwolenia na przeprowadzanie takich robót od władz terenowych.

Urządzenia piorunochronne

Je też trzeba montować w ściśle określonym porządku i według ustalonych odgórnie zasad. Generalnie muszą być takowe rusztowania zaopatrzone w specjalny sprzęt piorunochronny. Kiedy platforma, na jakiej wykonywane są prace, znajduje się tuż przy ścianie budowli z instalacją piorunochronną, wtedy możliwe jest zespolenie obu obiektów poprzez połączenie ich ze zwodem pionowym i w ten sposób unikamy konieczności wykonywania urządzeń zabezpieczających ponownie. Wyżej wymienione pojęcie zwodów pionowych tyczy się natomiast odcinków rur, których długość wynosi minimum cztery metry. Trzeba je łączyć ze sobą końcami ram rzędu zewnętrznego poprzez złącza wzdłużne. Konstrukcja ma być taka, aby wierzchołki owych rur były zaostrzone. Odległość dzieląca zwody nie może być większa niż dopuszczalne dwanaście metrów. Ponadto zwody powinno się zespalać z uziemieniem poprzez przewód odprowadzający, który wyprodukowany musi być z ocynkowanej bądź ewentualnie miedziowej taśmy, a w ostateczności z drutu stalowego. W pierwszym przypadku wymiary wynoszą 3 mm x 20 mm, z kolei w drugim średnica pręta najlepiej, aby miała 6 milimetrów. Uziemienia wymaga także wszelka budowla wykonana z rur stalowych. Narzucają to wymogi formalne dotyczące uziemień i zerowań w urządzeniach elektrycznych o napięciu nie większym niż 1 kV.

Linie energetyczne

Jeszcze ściślejsze i bardziej rygorystyczne wymagania obowiązują co do posadowienia i zastosowania rusztowań bezpośrednio przy liniach energetycznych. Ważne, aby platformy, na jakich odbywają się prace były wtedy oddzielone od tak zwanej niebezpiecznej zony. Za taką strefę traktuje się odległość minimalną wiszących i kołyszących się przewodów od podłoża rusztowania a także dystans od najdalej wysuniętego krańca elementów, jakie są przenoszone w momencie zarówno montażu, jak i demontażu. Jaka jest ta odległość? I skąd wiedzieć, że musi ona wynosić tyle i tyle? Otóż ustalono również i konkretne „haczyki”. Spójrz poniżej:

  • dystans powinien być nie mniejszy niż:

3, 0 m w przypadku linii o znamionowym napięciu nieprzewyższającym 1 kV,

5, 0 m w przypadku linii o znamionowym napięciu ponad 1 kV lecz mniejszym niż pułap 15 kV,

10,0 m w przypadku linii o znamionowym napięciu ponad 15 kV, lecz mniejszym niż pułap 30 kV,

15,0 m w przypadku linii o znamionowym napięciu ponad 30 kV, lecz mniejszym niż pułap 110 kV,

30, 0 m w przypadku linii o znamionowym napięciu ponad 110 kV.

Warto również wiedzieć, że dystans między nieuziemionym przewodem, którego napięcie wynosi 1 kV powinien wynosić minimum 2,0 m w pionie i poziomie od każdej następnej części rusztowania.

Rusztowania – informator ogólny

Czym jest rusztowanie i do czego jest ono potrzebne? Czy jego montaż to jedynie kwestia formalna, czy faktyczne zabezpieczenie? Pierwsze, co warto podkreślić już na samym wstępie to to, że owe konstrukcje tymczasowe są obowiązkowe do zastosowania przy wszelkiego rodzaju pracach realizowanych na wysokościach. Jest to wymagane zarówno z prawnego punktu widzenia, jak także z ze względów zdroworozsądkowych. W razie ewentualnych wypadków, chronimy dzięki wykorzystaniu do robót charakteryzowanej platformy zarówno siebie, jak i innych.


Szkielet standardowego rusztowania składa się z elementów odpowiednio ze sobą zespolonych, które umieszczane są kilkadziesiąt metrów nad powierzchnią ziemi, podłożem danego pomieszczenia czy też podłogą. W skład konstrukcji wchodzą słupy nośne pionowe, które są przywiązane, przybijane bądź specjalnie przykręcane do poziomych żerdzi. Na nich natomiast stawiany jest pomoc, jaki utworzony może być chociażby ze zwykłej deski czy jakichkolwiek części drewnianych. W nieco bardziej nowoczesnych i zaawansowanych technicznie modelach grunt, na którym robotnik staje wykonywany jest z tworzyw sztucznych oraz lekkich prefabrykatów metalowych. W miejsce wyżej wspomnianych drewnianych żerdzi wchodzą z kolei o wiele wytrzymalsze i znacznie trwalsze rury stalowe. By takich rusztowaniach, które się wykorzystuje na dłuższy czas, jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie w procesie wytwórstwa elementów składowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Jeżeli zaś zależy nam na niewielkim ciężarze szkieletu, dobrze jest wybrać rusztowanie z aluminium, które od standardowej stali jest o wiele lżejsze.
Rusztowania teoretycznie dzieli się na dwie podstawowe kategorie – pierwsza obejmuje takie platformy, które określa się, jako robocze, a więc są to klasyczne konstrukcje budowlane, jakie mają charakter tymczasowy. Służą wykonaniu ściśle określonych prac i po ich zakończeniu platforma zostaje zdemontowana. Nie da się ukryć, że używanie takowego szkieletu jest po prostu wygodne, na co wpływ ma wiele czynników, w tym między innymi duża powierzchnia, jaka jest z reguły do zagospodarowania. To sprawia, że w gruncie rzeczy, realizując dowolne prace, nie jesteśmy zmuszeni do tego, aby ciągle schodzić na dół i taszczyć ze sobą wszystkie potrzebne nam akcesoria czy narzędzia umożliwiające pracę. Cały asortyment jednorazowo wwozimy na górę i rozkładamy na rusztowaniu. Drugi typ to natomiast rusztowania ochronne, które są szkieletami budowlanymi, również tymczasowymi, ale mają na celu nie tyle być udogodnieniem dla pracującego czy miejscem na składowanie potrzebnych przyborów bądź materiałów, ale przede wszystkim zabezpieczeniem na wypadek, gdyby poślizgnęła się robotnikowi noga czy zahaczył o wystający pręt i stracił równowagę. W tej grupie platformy są z reguły wyposażone nie tylko w specyficzny szkielet ze słupów nośnych i poziomo przebiegających między nimi żerdzi, ale także posiadają dodatkowe elementy osłaniające przebywającego na wysokościach. Mogą to być przykładowo poręcze i balustrady. Charakteryzując podział rusztowań, warto także nadmienić o kilku kryteriach, które także przesądzają o rozmaitości odmian obiektów tego rodzaju. I tak jednym z czynników wpływających na podział jest model konstrukcyjny. Na tej podstawie wyróżnia się zatem kryterium konstrukcyjne, a w jego ramach rusztowania ramowe, modułowe, stojakowe czyli inaczej – rurowo-złączkowe, kozłowe, specjalne i wspornikowe. Drugie kryterium to sposób użytkowania. Na tej podstawie możemy mówić o rusztowaniach nieruchomych i jezdnych. Nie bez znaczenia jest także typ materiału, z jakiego tworzony jest szkielet, stąd wyróżnia się: rusztowania stalowe, drewniane, aluminiowe, z włókna szklanego. Pod względem kryterium kotwienia pojawiają się na rynku platformy wiszące, wolnostojące oraz przyścienne.

Blitzy Theme & Wordpress PL